Het is ook mooi verschrikkelijk te schilderen: revisionisme van Paul us Spijkers


[Hernieuwde versie verwacht]

Tijdens mijn studententijd (1985-1989) bestudeerde ik, mr. Paulus J.J. Spijkers (1961, 's-Hertogenbosch), de rechtsgeleerdheid aan Univeristeit Leiden.

In 1988 volgde ik in de zomermaanden, samen met 24 andere Leidse studenten, een cursus aan University of Florida, College of Law (Universiteit van Florida, Faculteit der Rechtsgeleerdheid), in Gainesville, Florida, Verenigde Staten. Tijdens die periode bekeek ik in Dalí Theatre-Museum in Saint Petersburg, Florida, een schilderij van Salvador Dali, 'La noia dels rulls (1926)' [Het meisje uit Ampurdán], en dacht: "Het is mysterieus om naar de achterzijde van dat meisje te kijken"; "Welk soort gebouw is het, met de drie vensters?"; en "Waarom is één steen zichtbaar gemaakt?". Daarna bekeek ik Dalí's 'Torero alucinogeno (1968-1970)' [De hallucinerende stierenvechter] en dacht: "Ik zíe een hallucinerende stierenvechter!". Nadat ik met iemand over het schilderij had gepraat, vroeg ik me af: "Is een drinkende rijst-met-krentenhond zichtbaar gemaakt?"; en "Is de kleine zeeverkenner voor mij onzichtbaar?". "In mijn Florida-tijd" ging ik één keer terug naar het museum, en ik dacht: "Dat wil ik ook doen!". Aan University of Florida behaalde ik twee vakken.

In 1989 ontving ik een getuigschrift ten bewijze dat ik het doctoraal examen in de Fiscaal-juridische studierichting heb behaald, met als judicium: zonder enig bezwaar. In de jaren 1989-1990 had ik een tijdelijke arbeidsovereenkomst als assistent-belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co in Rotterdam. In 1990 verliet ik mijn toenmalige woonplaats Den Haag, om in Oss te gaan wonen, in welke stad ik nu een huis met atelier heb.

Ik wist niet hoe ik het had (in Florida). Hoe dan ook, in 1991 voelde ik opeens sterke drang om te schilderen. Ik schilderde toen 'Die näherbringende Frau' [De vrouw die schenkt].

Op 1 maart 1993 werd ik bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch aangesteld als waarnemend-griffier. Daar ving ik bij de Belastingkamer aan. Ofschoon ik me ook bij dat gerechtshof op strafzaken kon concentreren, werd de idee sterker, dat de [formele] rechtspraak mij niet de kansen kon bieden om mijn ideeën aangaande het recht met die van de (toenmalige) Nederlandse justitie blijvend in overeenstemming te brengen. In 2015 kreeg ik aldaar eervol ontslag uit mijn functie. In de bedoelde periode bleef ik schilderen.

Op 16 maart 2020, na uitbraak van het coronavirus, voltooide ik de schildering 'Subliminal night' (Onderbewuste nacht).

Mijn enige wijze van schilderen is de weergave van revisionisme: een manier om voortschrijdende tijdloosheid te tonen. 

Sinds 2015 ben ik lid van het kunstenaarsgenootschap K26 in Oss.

El cinco Vivo!

De handelsnaam Paul us Spijkers is als eenmanszaak ingeschreven in Handelsregister van Kamer van Koophandel, met KVK-nummer 77566858.

Identificatienummer voor de omzetbelasting (btw-id): NL003210563B45.

Nummer bankrekening (IBAN) Paul us Spijkers: NL89 ABNA 0872 5645 92, Bank Identifier Code (BIC/SWIFT): ABNANL2A.