Revisionisme – mijn visuele objecten voegen niets toe

 

Mijn beelden zijn bedrieglijke voorstellingen.

Denkt u dat mijn beelden verhalen vertellen?

Zijn mijn beelden levend? Bestaat, wat u ziet?

 

Kent u het: "Ik zie een tafel; ík zie géén tafel"?

Kijkt u werkelijk naar een aan de muur gemonteerde tafel?

Laat u niet foppen!

 

Waarnaar kijkt u dan eigenlijk wèl?

Ziet u kleuren, vorm, iets onnatuurlijks?

Dan ziet u wat iedereen kan zien.

Ziet u (ook) iets anders?

Gelooft u in iets dat tot dusverre niet voorkwam?

 

Paul Spijkers, 's-Hertogenbosch 1961, artiest