The germ to hapiness is present in a contingency that is negative for 99.9%.

[De kiem voor geluk is gelegd in een eventualiteit die voor 99,9% negatief is.]