A good painting is in the position to help eliciting such a react upon the spectator, that can be determined - by using the most precious (gaseous) ingredients, as with a good perfume - whether he/she is responding in a direct way to the primal questions of nature: those reagarding life itself.

[Een goed schilderij is in staat, de toeschouwer een zodanige reactie te ontlokken, dat van hem/haar kan worden bepaald - door gebruikmaking van de edelste (gasvormige) ingrediënten, als bij een goed parfum - of hij/zij op directe wijze respondeert op de oervragen der natuur: die aangaande het leven zelf.]