'It's not me smoking; it's my cigaret.' That is to say, without bashfulness: 'An ape doesn't consume tobacco, I do', 'I don't need to pull it, I have the right to do that' and 'This Spijkers will put his thermal lance into her steaming shaft!'. 

['Ik rook niet; dat doet mijn sigaret.' Dat is te zeggen, zonder bloheid: 'Een aap nuttigt geen tabak, ik wel', 'Ik hóef er niet aan te trekken, het mág!' en 'Deze Spijkers zal zijn thermische lans in haar dampende schacht steken!'.]