"This piece is a symphony by Van Beethoven, of whom we are celebrating his special anniversary. - - I suppose it is something new? - - What ! do you not know that Beethoven is dead?! - - Excuse me, I never read the newspapers." This text is a free version which I made on a part of lesson 27 of 'L'ANGLAIS SANS PEINE, méthode quotidienne "ASSIMIL"', by A. Cherel, edition 1945.

["Dit stuk is een symfonie van Van Beethoven, van wie we zijn speciale verjaardag vieren. - - Ik neem aan dat het nieuw is? - - Weet je dan niet dat Beethoven dood is? - - Sorry, ik lees de krant nooit."] Deze tekst is een vrije versie die ik maakte van een deel van les 27 van 'L'ANGLAIS SANS PEINE, méthode quotidienne "ASSIMIL"', door A. Cherel, editie 1945.