• Thanks to you [Dankzij U]

  2 juni 2020

  I'm giving, being here for the time as long as it takes. 
   

  [Ik geef, hier zijnde voor zo lang de tijd neemt.]

  Lees meer >> | 0 Reacties | 0 keer bekeken

 • Vulnerability [[Kwetsbaarheid]

  1 juni 2020

  My art is mistakably accessible. 
   

  [Mijn kunst is miskenbaar toegankelijk.]

  Lees meer >> | 0 Reacties | 0 keer bekeken

 • Illusion [Illusie]

  28 mei 2020

  Freedom is eternally. Life is temporarily. Temporality is an illusion. Consciousness of temporality is freedom. 
   

  [Vrijheid is eeuwig. Het leven is tijdelijk. Tijdelijkheid is een illusie. Bewustzijn van tijdelijkheid is vrijheid.]

  Lees meer >> | 0 Reacties | 0 keer bekeken

 • Reason [De rede]

  21 mei 2020

  Reason exists by the grace of hearsay and visibility. 
   

  [De rede bestaat bij de gratie van horen en zien.]

  Lees meer >> | 0 Reacties | 4 keer bekeken

 • Indirect warmplay

  16 mei 2020

  An honest cooling-down on a warm day is a solar eclipse with expectable storm.

  Lees meer >> | 0 Reacties | 5 keer bekeken

 • Over moraliteit gesproken

  1 mei 2020

  In NRC Weekend van zaterdag 11 april en zondag 12 april 2020 bevat het katern 'Leven | het weekend' een interessant artikel: 'Mijn favoriet | Waarom heeft u dit kunstwerk gekocht? Deze week: een schilderij'. Het is een interessant artikel.

  Het artikel gaat over het geven van opdracht, een kunstwerk te maken, de aanvaarding van die opdracht door de kunstenaar, alsmede over de werkelijke bedoeling(en) die de opdrachtgever en de kunstenaar ieder hadden, tot uitdrukking gebracht in “een eindgesprek”.

  De bedoelde opdrachtgever is de Luxemburger Claude Backendorf (68), gepensioneerd biochemicus; de kunstenaar is Beppie Lotterman, kunstenaar bij het kunstenaarsgenootschap K26 in Oss, daarnaast voorzitter en penningmeester / coördinator van open podia van Poëzie Podium Oss. Backendorf zou Lotterman bij het verstrekken van die opdracht gevraagd en meegegeven hebben: ‘ “Zou jij voor mij een schilderij willen maken van 1 x 1 meter, blauw is mijn lievelingskleur, en ik hou van priemgetallen. Voor de rest hoef je alleen maar aan mij te denken” ’.

  Heeft Lotterman, “volgens Backendorf”, ‘na twee jaar geworsteld te hebben, in een uitbarsting van woede en frustratie twee rode strepen op het doek gekwakt - geen priemgetallen maar het getal pi’?

  Backendorf zou voorts gezegd hebben: ‘ “Priemgetallen zijn ondeelbaar, en daarom zie ik ze als een soort metafoor voor mijzelf. (...) Maar ik moest ook mijzelf blijven, ik mocht mijn ego niet uit het oog verliezen. Toen ik Beppie mijn verhaal vertelde, zei ze ontzet: ‘Maar dat heb ik helemaal niet geschilderd.’ Voor haar ging het over een vriendschap tussen twee mensen. Twee compleet andere verhalen in één schilderij” ’.

  Het bedoelde schilderij is getiteld 'Samen op weg' (2014, gemengde technieken op doek, 100 x 100 cm). Gesteld dat U de bedoelde citaten zo gelezen zou hebben, [wie] (of wat) gelooft U dan? Graag wil ik U bij het formuleren van een antwoord op die vraag begeleiden.

  Van William Shakespeare is vooral bekend “To be, or not to be; that’s the question” (omstreeks het jaar 1600 n.Chr.). Heeft Lotterman met twee rode strepen naast elkaar vriendschap in beeld gevat? Wat heeft Backendorf aan Lotterman gevraagd in beeld te vatten? “Zou één blauw kleurvlak Backendorf’s eigenlijke intentie hebben weergegeven? Wat heeft Lotterman werkelijk in één beeld aan Backendorf aangeboden? Wat is deelbaar met één en door zichzelf?”

  Vindt U het waarschijnlijk, dat Claude Backendorf en Beppie Lotterman beiden wederzijds respect hebben betoond en uitgebeeld, en wilden zij dat “bekendmaken”?

  Voltaire, pseudoniem van François Marie Arouet, schreef in 1752 Micromégas. Voltaire bewonderde werk van Shakespeare. Voor degenen onder U die niet weten waar Micromégas over gaat: “La science, ou la fiction; c’est la question”.

  Wat de kwestie is? [Wie] (of wat) gelooft U (het)?

  Lees meer >> | 0 Reacties | 10 keer bekeken

 • Say

  26 april 2020

  Love the cat as much as the mouse: eat cheese!

  [Het been vraagt: Waar is de lijm?!]

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | 10 keer bekeken

 • Beautiful Ladies & Perfect Gentlemen | At the concert [Mooie Dames & Echte Heeren]

  25 april 2020

  Today, I heard there will be a contemporary continuation of the intrigueing opera 'Nabucco' by Giuseppe Verdi (1813-1901). So to speak, the new piece has a surprising overture, not to mention the beautiful finale....

  [Ik hoorde vandaag dat er een hedendaags vervolg komt op de intrigerende opera 'Nabucco' van Giuseppe Verdi (1813-1901). Er wordt gezegd dat het nieuwe stuk een verrassende ouverture heeft, om maar niet te spreken van de schitterende finale....] 

  Lees meer >> | 0 Reacties | 10 keer bekeken

 • Truth [Waarheid]

  25 april 2020

  I always speak the truth, even when that's not true.

  [Ik spreek altijd de waarheid, zelfs als dat niet waar is.]

  Lees meer >> | 0 Reacties | 10 keer bekeken

 • The Böttcher-effect [het Böttcher-effect]

  22 februari 2020

  A good painting is in the position to help eliciting such a react upon the spectator, that can be determined - by using the most precious gaseous ingredients, such as with a good perfume - whether he/she is responding in a direct way to the primal questions of nature: those reagarding life itself.

  [Een goed schilderij is in staat, de toeschouwer een zodanige reactie te ontlokken, dat van hem/haar kan worden bepaald - door gebruikmaking van de edelste gasvormige ingrediënten, zoals bij een goed parfum - of hij/zij op directe wijze respondeert op de oervragen der natuur: die aangaande het leven zelf.]

  Lees meer >> | 0 Reacties | 66 keer bekeken

 • Meer blogs >>