• De kracht van de combinatie '11-11', zoals die [nu] in 's-Hertogenbosch en Oss gebruikt wordt

  22 maart 2020

  Paul us Spijkers is een echte Carnavalsvierder, en de code '11-11' is voor hem heilig: hij gebruikt (minstens) 11 woordenboeken - Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal, in drie delen, Van Dale's Groot woordenboek NF-FN, ND-DN en NE-EN, en NN, alsmede het 'Taalkundig handboekje, of Alphabetische lijst van alle Nederlandsche woorden, die wegens spelling of taalkundig gebruik aan eenige bedenking onderhevig zijn' van J.H. van Dale, 'Vijfde, vermeerderde Druk. Herzien en met de spelling van het woordenboek der Nederlandsche taal in overeenstemming gebracht, door J. Manhave', 1881.

  Thans is het voor deze Spijkers echter letterlijk en figuurlijk carnem levare: het vlees is [tijdelijk] weggenomen. Echter Spijkers treurt niet, want vandaag is het Laetare [Verheug U / Halfvasten], de vierde zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning. Op deze zondag wordt gevierd dat de vastentijd halfweg is en dat (over drie weken) het Paasfeest in aantocht is. Bovendien is de lente net - in Nederland twee dagen geleden - begonnen, dus is de dag gedurende nog bijna een half jaar langer dan de nacht, de duisternis is opnieuw verdreven - gelet op de inherente opaciteit ervan kon dat ook niet anders(!) - en het licht schijnt U toe, in deze meest transparante tijd van het jaar, corona(virus) of niet.

  Behalve Paul us Spijkers beschouwden vele andere geleerden het hier bedoelde fenomeen al, zoals ook Horatius deed: 'Pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas' [Aan schilders en dichters is altijd de meest mogelijke vrijheid toegekend in het kiezen van hun onderwerp]!

  Lees meer >> | 0 Reacties | 3 keer bekeken

 • Actio Pauliana met zo'n 150 tekens,

  17 maart 2020

  Een zekere Mien uit de omgeving van Lisse, een gekruiste spruit van een echte banketbakkersfamilie, waarschuwt terecht voor het bakken van zoete broodjes. De kans bestaat immers, dat haar oventje door Corona thuis te heet wordt.

  Dus schoenmaker, blijf in navolging van dat advies bij uw leest, maar denk tijdens het lappen ook eens aan Mien. Want terwijl u aan het werk bent, droomt Mien er al van dat u thuis haar teenslipje verzoolt. Mocht u tijdens dat aantrekkelijke anti-leerlooiproces toch nog in de verleiding komen om terstond weer naar uw aambeeld terug te keren, bedenk dan dat zulks ook vreselijke jeuk kan veroorzaken, waar u misschien zelfs allerlei zalven voor nodig hebt. En dat terwijl de medische zorg momenteel al zo op de proef wordt gesteld.

  Mogelijkerwijs zijn er wel artsen bereid om de werkelijke oorzaak van uw jeuk te achterhalen, maar stinkende wonden hebben nu eenmaal een harde leermeester nodig, dus mijd dat ziekenhuis. En vraag dan thuis tussen neus en lippen door aan Mien eens hoe u op een degelijke manier voor uw centje kunt zorgen. Die bruine dingen mogen dan afgeschaft zijn, goed koopmangebruik is hittebestendig, juist nu.

  Lees meer >> | 0 Reacties | 8 keer bekeken

 • En la sección de caballeros

  15 maart 2020

  Tamara y "Rafaela", qué va a decir la gente? 

  La segunda es privada - Londres? - y ellas son la diarrea todavía peor!

  Lees meer >> | 0 Reacties | 11 keer bekeken

 • SUN tells [De ZON vertelt]

  14 maart 2020

  The germ to hapiness is present in a contingency that is negative for 99.9%.

  [De kiem voor geluk is gelegd in een eventualiteit die voor 99,9% negatief is.]

  Lees meer >> | 0 Reacties | 8 keer bekeken

 • Beautiful Ladies, perfect Gentlemen / At the concert [Mooie dames, echte heeren / Bij het concert]

  23 februari 2020

  Today, I heard there will be a contemporary continuation of the intrigueing opera 'Nabucco' by Giuseppe Verdi. So to speak, the new piece has a surprising overture, not to mention the beautiful finale....

  [Ik hoorde vandaag dat er een hedendaags vervolg komt op de intrigerende opera 'Nabucco' van Giuseppe Verdi. Er wordt gezegd dat het nieuwe stuk een verrassende ouverture heeft, om maar niet te spreken van de schitterende finale....] 

  Lees meer >> | 0 Reacties | 18 keer bekeken

 • The Böttcher-effect [het Böttcher-effect]

  22 februari 2020

  A good painting is in the position to help eliciting such a react upon the spectator, that can be determined - by using the most precious (gaseous) ingredients, as with a good perfume - whether he/she is responding in a direct way to the primal questions of nature: those reagarding life itself.

  [Een goed schilderij is in staat, de toeschouwer een zodanige reactie te ontlokken, dat van hem/haar kan worden bepaald - door gebruikmaking van de edelste (gasvormige) ingrediënten, als bij een goed parfum - of hij/zij op directe wijze respondeert op de oervragen der natuur: die aangaande het leven zelf.]

  Lees meer >> | 0 Reacties | 14 keer bekeken

 • My way [Mijn Weg]

  20 februari 2020

  'It's not me smoking; it's my cigaret.' That is to say, without bashfulness: 'An ape doesn't consume tobacco, I do', 'I don't need to pull it, I have the right to do that' and 'This Spijkers will put his thermal lance into her steaming shaft!'. 

  ['Ik rook niet; dat doet mijn sigaret.' Dat is te zeggen, zonder bloheid: 'Een aap nuttigt geen tabak, ik wel', 'Ik hóef er niet aan te trekken, het mág!' en 'Deze Spijkers zal zijn thermische lans in haar dampende schacht steken!'.]

  Lees meer >> | 0 Reacties | 23 keer bekeken

 • At the concert [Bij het concert]

  19 februari 2020

  This piece is a symphony by Van Beethoven, of whom we are celebrating his special anniversary. - - I suppose it is something new? - - What ! do you not know that Beethoven is dead?! - - Excuse me, I never read the newspapers. This text is a free version which I made on a part of lesson 27 of 'L'ANGLAIS SANS PEINE, méthode quotidienne "ASSIMIL"', by A. Cherel, edition 1945.

  [Dit stuk is een symfonie van Van Beethoven, van wie we zijn speciale verjaardag vieren. - - Ik neem aan dat het iets nieuws is? - - Weet je dan niet dat Beethoven dood is? - - Sorry, ik lees de krant nooit.] Deze tekst is een vrije versie die ik maakte van een deel van les 27 van 'L'ANGLAIS SANS PEINE, méthode quotidienne "ASSIMIL"', door A. Cherel, editie 1945. 

  Lees meer >> | 0 Reacties | 19 keer bekeken

 • About rare and strange things [Zeldzame en vreemde dingen]

  18 februari 2020

  My paintings have something strange, but they are not.

  [Mijn schilderingen hebben iets vreemds, maar ze zijn het niet.]

  Lees meer >> | 0 Reacties | 20 keer bekeken

 • A beautiful day [Een mooie dag]

  17 februari 2020

  Yesterday, I said: 'Tomorrow will be a superior and wonderful day', and I say today I was right yesterday.

  [Ik zei gisteren dat het morgen een prachtige dag wordt en zeg vandaag dat ik gisteren gelijk had.]

  Lees meer >> | 0 Reacties | 24 keer bekeken