Een verhaal geschetst

 

In 1991 startte Paul Spijkers (1961, 's-Hertogenbosch) het schilderen. Hij deed dat zonder officiële scholing; gewoon omdat hij zich 'gedrongen' voelde. Vele jaren van enthousiast kijken, lezen en doen volgden, steeds met kortere of langere tussenpozen. Paul Spijkers experimenteerde voortdurend met het tekenen - iets wat hij nog steeds doet - en het werd langzamerhand duidelijk dat zijn stijl zich met zijn olieverfschilderijen vanuit het figuratieve meer naar het expressionistisch abstracte toebewoog.

Als schilder zoeken de uitingsvormen en -onderwerpen de uitersten van het leven - iets wat past binnen de manisch depressieve natuur van Paul.

De stabiliteit van de laatste jaren brachten helaas ook langere episodes van inactiviteit en een lagere arbeidsproduktiviteit. Is er een dageraad in het leven van deze kunstenaar?